Over ConnFinity

In de laatste fase van ons leven nemen we afscheid van alles en iedereen rondom ons. Die laatste momenten zijn waardevol, onder meer omdat ze tijd en ruimte creëren om stil te staan bij en te reflecteren over het leven dat we hebben gehad.

In geval van conflict of bij onbespreekbare situaties is conflictbemiddeling in deze fase zinvol voor alle betrokkenen. Hierdoor kan er immers kwaliteit aan iemands laatste dagen of weken worden toegevoegd, evenals aan het leven van de naasten.

We zijn professioneel opgeleide bemiddelaars. Daarmee onderscheiden we ons duidelijk van andere professionelen aan het sterfbed, zoals psychologen en therapeuten.

Daarnaast hebben we, professioneel of persoonlijk, ervaring met levenseinde situaties. Vanuit deze achtergrond zijn we goed in staat het gesprek te faciliteren bij conflicten en andere moeilijke aangelegenheden bij het levenseinde, en dit met zorg voor alle betrokkenen.